Corona

UPDATE 15/12/2020

Jammer genoeg hebben we momenteel een repetitie-stop voor onbepaalde tijd
Deze termijn is echter niet helder, het is nog afwachten of de maatregelen versoepeld worden in de nabije toekomst.
Dit houden we verder week per week in de gaten via Koor & Stem en VLAMO.


Corona maatregelen tijdens kooractiviteiten van Muziekschool Lochristi | Versie 2 d.d. 15/12/2020

Waarom dit draaiboek?

Muziekschool Lochristi vzw ontwikkelt dit draaiboek om een antwoord te geven op de maatregelen ten gevolge van de Coronacrisis, met het oog op het hervatten van haar koor-activiteiten. De vzw wil ten alle tijde de verplichte maatregelen opvolgen en de veiligheid voor haar zangers garanderen.

Dit draaiboek biedt enkel een leidraad voor de opstart van repetities en geen leidraad voor het organiseren van concerten of groepsactiviteiten.

Dit draaiboek is een dynamisch document dat, wanneer nodig, verfijnd en aangepast wordt.
Via deze pagina blijft je steeds up-to-date van de laatste maatregelen ivm onze repetities.

Deze versie van het draaiboek houdt rekening met de meest recente versie van het basisprotocol voor cultuur en in het bijzonder met de code rood die wordt ingesteld vanaf 24/10/2020.

Risicoanalyse van de infrastructuur

De repetities gaan door in de overdekte speelplaats van de gemeentelijke basisschool. Deze ruimte heeft een oppervlakte van 250 m², waardoor bij code rood een maximum capaciteit van 25 aanwezigen kan worden toegelaten.

De verhuurder voorziet gedeeltelijk in voorzorgsmaatregelen. Het muziekschool- en koorbestuur zal volgende bijkomende maatregelen nemen:

 • Opmaak en affichering van signalisatie en bewegwijzering

 • Aankoop plakband voor en aanbrengen van signalisatie waar mogelijk (plaats stoelen, enz.)

 • Aankoop en beschikbaar stellen van handontsmettingsmiddel

 • Aankoop en beschikbaar stellen van ontsmettingsmiddel voor de contactoppervlakken

 • Aankoop en beschikbaar stellen van papieren mondmaskers

 • Elke zanger/muzikant heeft 4m² vrije ruimte ter beschikking en er is 2 meter gegarandeerde radiale afstand. De stoelen worden hiervoor op een vaste en afgetapete plaats gesteld en mogen niet verplaatst worden. De zanger/muzikant heeft tijdens de repetitie een vaste stoel. Er mag niet van plaats worden gewisseld worden met een andere zanger/muzikant.

 • Zangers/muzikanten gaan de repetitieruimte één voor één binnen. Ze wachten buiten op veilige afstand van elkaar. Bij het binnenkomen wordt aan elke zanger/muzikant gevraagd zijn/haar handen te ontsmetten met de daartoe voorziene handontsmetting. Vlak daarna wordt aan de aanwezigheidsverantwoordelijke je naam doorgegven ifv de contacttracing. De zanger/muzikant gaat op de aan hem/haar toegewezen plaats zitten, waarna de volgende zanger/muzikant de ruimte mag betreden.

 • Partituren worden door ons voorzien, en steeds op voorhand op de juiste stoel geplaatst.

 • De dirigent wordt extra beschermd door een radiale afstand van 3 meter te voorzien ten opzichte van de dichtste zangers/muzikanten.

 • Na elke repetitie wordt elke contactoppervlak (stoelen, piano, pupiters) ontsmet onder toezicht van de Corona-Coördinator
  (ofwel, de CoCo)

Hygiënische voorschriften

 1. Alle leden dragen een mondmasker tijdens, voor en na de repetitie.
  Tip: de papieren mondmaskers zijn blijkbaar het meest aangenaam om bij te zingen.

 2. Ontsmet je handen bij het binnenkomen

 3. Respecteer de social distancing en houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar

 4. Geef geen hand, kus of knuffel

 5. Gebruik elke keer een nieuwe papieren zakdoek en gooi deze weg in de aangegeven gesloten vuilnisbak

 6. Hoest of nies liefst in een papieren zakdoek, of in de binnenkant van je elleboog.

 7. Ben je ziek of vertoon je symptomen van ziekte, blijf thuis !

 8. Wie in aanraking komt met COVID-19 (zelf ziek, familielid ziek, …) meldt dit aan de CoCo en wordt voor een periode van 14 dagen niet toegelaten tot de repetities.

 9. Wie ziek wordt tussen twee repetities, meldt dit aan de CoCo en verleent, zo nodig, medewerking aan contacttracing. Muziekschool Lochristi vzw leeft hierbij de GDPR-wetgeving na.

Ongelooflijk veel zangplezier gewenst!

Zo'n officiële tekst als hierboven, yuck, we hebben het allemaal al te vaak gehoord en gelezen. sk'BAM blijft vooral een supertoffe tijd met z'n allen.
Covid of geen Covid, zingen blijft dé manier om zich uit te leven en plezier te maken.

Hopelijk tot zeer snel!!