Solsleutel - niveau 1

Welkom op de huiswerkpagina van solsleutel - niveau 1!
De lessen gaan door op woensdag 13u tot 14u en op zaterdag 9u tot 10u, telkens in lokaal 7.

EXAMEN PRAKTIJK & THEORIE

PRAKTISCH

Je legt het examen af op jouw normale lesdag. De uren zijn uitzonderlijk anders:

WAT BRENG JE MEE?

Beide examens (theorie & praktijk) worden gecombineerd.
Tijdens het examen theorie zullen leerlingen individueel in een ander lokaal hun praktijkexamen afleggen.
Alle leerlingen worden opgehaald op het voorziene einduur

Kan je niet aanwezig zijn op jouw normale lesdag? Contacteer ons dan zo snel mogelijk om een andere afspraak te maken.

LEERSTOF PRAKTIJK

LEERSTOF THEORIE

Leerstof praktijkexamen solsleutel 1 juni 2024.pdf
LO 23-24 Samenvatting leerstof Solsleutel 1 - examen juni.pdf

ZICHTLEZING

ZICHTLES RITME: vlot te lezen op 'pam', met maatslag. Voorbeeld:

ZICHTLES SOLSLEUTEL: vlot te lezen op notennamen, zonder ritme. Voorbeeld:

AGENDA

Lees je dit op de gsm? Dan is de leerstof enkel zichtbaar als je de gsm draait naar landscape-modus

AGENDA: solsleutel niveau 1

DOWNLOADZONE